พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานพีธีเทศบาลเมืองลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น