โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี การทำบล็อกสกรีนและการสกรีนสีลงบนผ้า

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี การทำบล็อกสกรีนและการสกรีนสีลงบนผ้า โดยมี นาง ทุติยาภรณ์ เชนไล้ ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น