สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

กิจกรรมวิทยาลัย

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น