ผู้บริหารและผู้แทนครู วช.ลบ. สวัสดีปีใหม่ 2565 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

กิจกรรมวิทยาลัย

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูและบุคลากร เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี-บ้านพระยาเดินธง นายเอกชัย เชียงศรี อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และ นายวัชริศ รื่นบุญ ประธานกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น