ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ประเมินตนเองในรูปแบบดิจิทัล e-SAR สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง

กิจกรรมวิทยาลัย

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยากรประจำกลุ่ม วช. พร้อมด้วย นางสาวรัฐภัสร์ วุฒิารเมษฐ์ พนักงานราชการครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ประเมินตนเองในรูปแบบดิจิทัล e-SAR สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์​บุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น