กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันดินโลก 2564

กิจกรรมวิทยาลัย

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันดินโลก 2564 โดยปลูกต้นทองหลางลาย ณ บริเวณสวนหย่อมหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น