นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560 ประเภทการแข่งขัน รถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา สถานะทีมแข่ง รถประดิษฐ์ ทีมแข่งเก่า ระบบเดิม ประดิษฐ์เฟรมรถใหม่ขึ้นเองทั้งคัน ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการในการแข่งขันครั้งนี้มีนายวิทยา สุวัฒนพิเศษ หัวหน้าแผนกช่างยนต์ ผู้จัดการทีม LPC ECONO พร้อมทั้งคณะครูแผนกช่างยนต์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

รถประดิษฐ์ประหยัดพลังงานทีม LPC ECONO

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น