ทีม LPC ECONO รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3 ประเภทรถประดิษฐ์ การเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่20

กิจกรรมวิทยาลัย ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ทีม LPC ECONO เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20 ประเภทการแข่งขัน รถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา สถานะทีมแข่ง รถประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 โดยในการแข่งขันดังกล่าวได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3
ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น