กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 /2560 โดยมีนายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณะครู คณะกรรมการ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผลการแข่งขัน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ลำดับที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น