รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น