วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอน หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ(รุ่นที่ 5) สถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.)สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 13 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอน หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ(รุ่นที่ 5) สถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 13 มกราคม 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น