ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  ได้มีประกาศลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในวันและเวลาดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น