ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าว ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น