วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 12.30-15.00 น. ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมฯ ทุกท่าน ร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม(ศูนย์การเรียนบ้านหมี่) อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยชมรมวิชาชีพพณิชยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น