วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ งานบัญชี,งานผลิตผลการค้า จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น