วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ระหว่างวันที่ 2- 18 เมษายน 2561 (ในเวลาราชการ) รายละเอียดดังแนบ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น