วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอน “หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ (รุ่นที่6) สถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) ” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น