ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561  เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป  และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร  บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่งานบุคลากร และให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มาดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องงานบุคลากร  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี   รายชื่อดังแนบ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น