ชมรมวิชาชีพพณิชยการขอเชิญร่วมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมวิชาชีพพณิชยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารเรียนศูนย์การเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น