ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าที่งานการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน บัดนีั คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น