ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่งานวางแผนและความร่วมมือ 2. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์ ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 (ในเวลาราชการ) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รายละเอียดดังแนบ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น