รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
https://www.kruwandee.com/news-id40629.html

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น