ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ บัดนี้ การสมัครสิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ตามรายละเอียดดังแนบ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น