ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัว
พร้อมนำเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
เวลา 08.00 น. รายละเอียดดังแนบ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น