รับสมัครครูอัตราจ้างประจำแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น