รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2563 รุ่นที่ 118 และถึง 6 กรกฎาคม 2563 รุ่น 119  ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  (เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 036-420950

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น