รับสมัครหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัครหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ หลักสูตร 150 อาทิ การพิมพ์หนังสือภายนอก ภายใน การบันทึก File แปลง File การออกแบบแผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-420950, 095-1965029 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น