การงดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้แพร่ระบาดในหลายประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ เรื่อง ของความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จึงประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาให้ความสำคัญและถึอปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังแนบ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น