รับสมัครอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 45 ชั่วโมง รายวิชา เทคโนโลยีงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ฟรี!!

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 45 ชั่วโมง รายวิชา เทคโนโลยีงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2560 เรียนระหว่าวันที่ 16-27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. โดยในการอบรมดังกล่าวรับผู้เข้าอบรม 20 คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร โทร. 080-6657580

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น