รับสมัครหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 4 สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 4 สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 7 ตุลาคม 2560 เริ่มเรียน 1 ตุลาคม 2560 โดยรายวิชาดังนี้

1.วิชาระบบเครื่องยนต์ (1101-1201)
2.วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ (1004-1202)
3.วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ (1101-1203)

โดยเรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท เริ่มเรียน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-420950, 087-1180418 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น