เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 120 และ รุ่นที่ 121

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 120 และรุ่นที่ 121 อาทิ วิชาตัดผมชาย ระดับ 1 วิชาคุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก และวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รุ่นที่ 120 เริ่มเรียนวันที่ 4 มกราคม – 12 มีนาคม 2564, รุ่นที่ 121 เริ่มเรียนวันที่ 5 เมษายน – 11 มิถุนายน 2564) ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โทรศัพท์ 036-420950

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น