รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กำหนดจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ปวช.3 ในวันอาทิตย์ที่ 6-7 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีนั้น จึงขอประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น