วช.ลบ.ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น