ยินดีต้อนรับ นางสาวเปรมจิต เฉื่อยฉ่ำ กลุ่มวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ยินดีต้อนรับ นางสาวเปรมจิต เฉื่อยฉ่ำ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้วยความยินดียิ่ง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น