ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น