ประกาศการดำเนินการขายพัสดุชำรุด

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีความประสงค์จะกำเนินกาารขายพัสดุชำรุดจำนวน 9 รายการ หากห้างร้านและผู้สนใจจะสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าว ขอดูรายละเอียดได้ที่งานพัสดุวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.รายละเอียดดังแนบ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น