ติดต่อเรา

แผนที่การเดินทาง

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

100 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทร. 036-420950

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ศูนย์การเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ถนนเทศบาล ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110

โทรสาร 036-784833

แบบฟอร์มการติดต่อ

[contact-form-7 id=”3381″ title=”Contact form 1″]