หลักสูตรระยะสั้น (เก่า)

หลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนในรอบเช้าและรอบค่ำ สำหรับประชาชน บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาเฉพาะด้าน อาทิ การประกอบอาหาร การเสริมสวย งานเทคนิคด้านต่างๆ โดยรายวิชาดังต่อไปนี้

หลักสูตรระยะสั้น การซ่อมบำรุง เครื่องยนต์

ประเภทช่างอุตสาหกรรม

 • งาานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • งานซ่อมเครื่องขยายเสียง
 • งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีม
 • ช่างจักรยานยนต์
 • งานอลูมิเนียมและกระจก
 • งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

หลักสูตรระยะสั้นขนมไทย อาหารว่าง

ประเภทวิชาคหกรรม

 • ขนมไทย อาหารว่าง
 • คุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก

หลักสูตรระยะสั้น เสริมสวย แต่งหน้า ทำผม

ประเภทวิชาคหกรรม (เสริมสวย)

 • สระไดร์, ถักเปีย, ตัดผม, ซอยผม
 • ดัด, ยืด, ทำสีผม, เกล้าผม, แต่งหน้า

การสมัคร

 • ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถมาเรียนในรอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น. รอบค่ำ 17.00-20.00 น.

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป