โครงงานวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2555

1.คุณลักษณะผลงานตุ๊กตาจับน้ำเดือด
2.คุณลักษณะผลงานแพกรองน้ำสะอาด
3.คุณลักษณะผลงานปลั๊กประหยัดพลังงานเครื่องดูดฝุ่น
4.คุณลักษณะผลงานอุปกรณ์ตีเส้นลานจอดรถ
5.คุณลักษณะผลงานเครื่องกรอกทรายใช้เชื้อเพลิงแก๊สLPG
6.คุณลักษณะผลงานเครื่องล้างหอยแครงอัตโนมัติ
7.คุณลักษณะผลงานสบู่ใยใบไม้
8.คุณลักษณะผลงานสมุนไพรไก่ชน
9.คุณลักษณะผลงานเตาแก๊สดิจิตอล
10.คุณลักษณะผลงานปลั๊กประหยัดพลังงานพัดลม
11.คุณลักษณะผลงานโคมไฟLEDพลังงานแสงอาทิตย์
12.คุณลักษณะผลงานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบแคนฮีทและโซล่าเซลล์
13.คุณลักษณะผลงานเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้านใช้แรงดันลมV2