โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น