วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 61 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นักรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 61 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น