ตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการลงตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดยวิทยาลัยฯ รับซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กการเกษตร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น