รับสมัครครูพิเศษแผนกวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษแผนกวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น