ติดตามสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลพบุรี

ร่วมติดตามสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลพบุรี ได้ที่ http://www.lopburi.go.th/covid19/