พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนัอ่านเพิ่มเติม..

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอ่านเพิ่มเติม..

พิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน ให้ได้มอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ (เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณืการเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ(เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ. ศูนย์เทศบาลอำเภอบ้านหมี่ นำโดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวอ่านเพิ่มเติม..

การประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ใอ่านเพิ่มเติม..

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการทั้งภอ่านเพิ่มเติม..

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรอ่านเพิ่มเติม..