วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จนท.งานบริหารงาอ่านเพิ่มเติม

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศ ลงวัอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรม ร่วมอนุรักษ์ ปอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน และรับมอบสิ่งของสนับสนุนโครงการอาชีวะอาสาฯ จากนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พันเอกธนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลพบุรี ผู้จัดการบริษัทกลางประกันภัย สาขาลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าศาลา และตัวแทนสถาบันพระนารายณ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนครู  และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าอ่านเพิ่มเติม