โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โดยเปิดให้บริการประชาชนตามภาระกิจ ดังนี้ 1.ภาระกิจบริการซ่อม ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ เครื่องกลการเกษตร บริการเชื่อมโลหะ และลับคมมีด 2.ภาระกิจสร้าง จัดโครงการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มสตรีท่าศาลา โดยฝึกอบรมอาชีพเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน สอนการทำลูกชุป 3. ภาระกิจทีมบริการ จัดฝึกอบรมสอนการทำแพ็กเก็ตบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่ลูกชุบ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น โดยศูนย์ fix it center เทศบาลท่าศาลา เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ วัดหัวช้าง อ.เมือง จ.ลพบุรี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จนท.งานบริหารงานทั่วไป จนท.งานบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561  เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป  และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร  บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่งานบุคลากร และให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มาดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องงานบุคลากร  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี   รายชื่อดังแนบ   เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร 2561 (184 kB)

กิจกรรมร่วมอนุรักษ์ ประเพณีไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรม ร่วมอนุรักษ์ ประเพณีไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 11 เมษายน 2561

กิจกรรมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน และรับมอบสิ่งของสนับสนุนโครงการอาชีวะอาสาฯ จากนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พันเอกธนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลพบุรี ผู้จัดการบริษัทกลางประกันภัย สาขาลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าศาลา และตัวแทนสถาบันพระนารายณ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2561

ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561