เผยแพร่ผลงานวิชาการ ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นางสาววันวิสา ละลี

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการอ่านเพิ่มเติม..

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จนท.งานบริหารงานทั่วไป จนท.งานบุคลากรอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561  เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าอ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมร่วมอนุรักษ์ ประเพณีไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรม ร่วมอนุรักษ์ ประเพณีไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา รักษาการแทนอ่านเพิ่มเติม..