วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ระหว่างวันที่ 2- 18 เมษายน 2561 (ในเวลาราชการ) รายละเอียดดังแนบ   เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จนท.บริหารงานทั่วไป จนท. บุคลากร (5 MB)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอน “หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ (รุ่นที่6) สถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) ” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง รุ่น 110 และ 111 ตั้งแต่บัดนี้- 31 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง รุ่น 110 และ 111 ตั้งแต่บัดนี้- 31 สิงหาคม 2561  ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมงานกีฬาครูอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมงานกีฬาครูอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561  

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน “CELEBRATE 60 YEARS AND COUNTING” ในวาระครบรอบ 60 ปี และฉลองอายุ 90 ปี ของคุณเกษม ทวีสกุลชัย ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทเกษม

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน ” CELEBRATE 60 YEARS AND COUNTING ” เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี และฉลองอายุ 90 ปี ของคุณเกษม ทวีสกุลชัย ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทเกษม ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 256

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรระยะสั้น รายวิชาการทำบ้านดิน แก่สามเณร และศิลจาริณีน้อยรากแก้วศาสนทายาท รุ่นราชพลี 3

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรระยะสั้น รายวิชาการทำบ้านดิน โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เป็นวิทยากรผู้ช่วยในการฝึกทักษะการสร้างบ้านดิน ให้แก่สามเณรและศิลจาริณีน้อยรากแก้วศาสนทายาท รุ่นราชพลี 3 ในโครงการบรรพชารากแก้วศาสนทายาท รุ่นราชพลี 3 ณ อาคารสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพ ฯ วันที่ 18 มีนาคม 2561    

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดี คนเก่ง และกิจกรรมยอดเยี่ยม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี และมีจิตอาสา 

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดี คนเก่ง และกิจกรรมยอดเยี่ยม โดยมีนายวัชริศ รื่นบุญ ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี และมีจิตอาสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิด นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561