ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561

ตัวแทนครู  และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเมือง อ่านเพิ่มเติม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ผอ่านเพิ่มเติม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอน “หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ (รุ่นที่6) สถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) ” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 อ่านเพิ่มเติม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง รุ่น 110 และ 111 ตั้งแต่บัดนี้- 31 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง รุ่น 110 และ 111 ตั้งแต่บัดนี้- 31 สิงหาคม 2561  ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถยื่นใบสอ่านเพิ่มเติม..

ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมงานกีฬาครูอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมงานกีฬาครูอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวอ่านเพิ่มเติม..

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน “CELEBRATE 60 YEARS AND COUNTING” ในวาระครบรอบ 60 ปี และฉลองอายุ 90 ปี ของคุณเกษม ทวีสกุลชัย ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทเกษม

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน ” CELEBRATE 60 YEARS AND COUNTING ” เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี และฉลองอายุ 90 ปี ของคุณเกษม ทวอ่านเพิ่มเติม..

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรระยะสั้น รายวิชาการทำบ้านดิน แก่สามเณร และศิลจาริณีน้อยรากแก้วศาสนทายาท รุ่นราชพลี 3

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรระยะสั้น รายวิชาการทำบ้านดิน โดยมีคณะครู และนักเรียน นอ่านเพิ่มเติม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดี คนเก่ง และกิจกรรมยอดเยี่ยม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี และมีจิตอาสา 

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดี คนเก่ง และกิจกรรมยอดเยี่ยม โดยมีนายวัชริศ รื่นบุญ ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัอ่านเพิ่มเติม..