สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เนื่องในวอ่านเพิ่มเติม..

ผู้บริหารและผู้แทนครู วช.ลบ. สวัสดีปีใหม่ 2565 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูและบุคลากร เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ นายจักรพัอ่านเพิ่มเติม..

ติดตามนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ประสบความสำเร็จ

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และคณะครู ได้ออกติดตามผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จากวิทยาลัยสอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ประเมินตนเองในรูปแบบดิจิทัล e-SAR สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยากรประจำกลุ่ม วช. พร้อมด้วย นางสาวรัฐภัสร์ วุฒิารเมษฐ์ พนักงานราชการครู เข้ารอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการ “โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ”

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยสารพัดชอ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันดินโลก 2564

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมกิจกรรมปลูกป่อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีนายวัชริศ รื่นบุญ ประธานการประชุม ในการนอ่านเพิ่มเติม..

ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลอ่านเพิ่มเติม..